Drobečková navigace

Úvod > Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Svazek obcí BRADLO

2. Důvod a způsob založení

Svazek obcí Bradlo

byl založen smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí (Kamenná a Rohle) ze dne 30.3.2015 uzavřené v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o obcích a byl zapsán v rejstříku svazků obcí Olomouckého kraje dne 8.4.2015.

Svazek obcí BRADLO je samostatnou právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví. Současně je registrován jako plátce DPH s DIČ: CZ03967671.

Hlavním předmětem činnosti svazku je zajištění výstavby splaškové kanalizace v obou obcích, společné ČOV v obci Rohle a její následné provozování.

Do budoucna se počítá s rozšířením činnosti svazku i na další oblasti, např.: zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, správy majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Kamenná 2
  789 74 Rohle

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Kamenná 2
  789 74 Rohle

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí a středa : 8.00 - 12.00
 • 4.4 Telefonní čísla

  607 578 986
 • 4.5 Čísla faxu

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.svazekbradlo.cz 

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

   info@svazekbradlo.cz 

 • 4.9 ID datové schránky

  7hiqvu3

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 115 – 415200207/0100

6. IČO

03967671

7. DIČ

CZ03967671

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

 • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • 14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Nebyly zatím žádné informace požadovány.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: