Svazek obcí BRADLO

Dobrovolný svazek obcí BRADLO byl založen smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí (Kamenná a Rohle) ze dne 30. 3. 2015 uzavřené v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o obcích a byl zapsán v rejstříku svazků obcí Olomouckého kraje dne 8. 4. 2015.

Svazek obcí BRADLO je samostatnou právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví. Současně je registrován jako plátce DPH s DIČ: CZ03967671.

Hlavním předmětem činnosti svazku je zajištění výstavby splaškové kanalizace v obou obcích, společné ČOV v obci Rohle a její následné provozování.

Do budoucna se počítá s rozšířením činnosti svazku i na další oblasti, např.: zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, správy majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.

Vážení občané, na těchto stránkách Vás budeme pravidelně informovat o stavbě kanalizace a ČOV. Najdete tu také potřebné kontakty na zaměstnance svazku, seznam členů svazku, informace na úřední desce a další dokumenty svazku.